Na ovoj stranici se nalaze prezentacije specijalističkih kurseva koji su obavezni za dalje napredovanje u ronilačkom sportu.

Klikom na link kursa prebacujete se na download stranice kompletne prezentacije na vaš računar

O kursevima

1. RONJENJE U MUTNOJ NEPROZIRNOJ VODI