Početkom septembra 2017 godine počinje obuka za sticanje ronilačkoog spcijalističkog zvanja “Podvodni navigator”.

mask and snorkel diving on the map

Obuka se sprovodi u saradnji sa Gradom Sombor u sklopu realizacije projekta “„Неформално образовање – обука за подводног навигатора“, a po objavljenom konkursu implementacije LAP za mlade u 2017 godini.

Pravo učešća imaju omladinci i omladinke (16-30 godina života) sa položenim osnovnim ronilačkim zvanjem P1 CMAS.

Obuka za zvanje “Podvodni navigator”
Tagged on: