U petak 07.06.2019. godine izvršeno je čišćenje seoskog kupališta u mestu Bezdan.

Članovi DPA Sombor ovu aktivnost su izvršili u sklopu projektnih aktivnosti “Neka Vode budučiste” koje se sprovode pod pokroviteljstvom fondacije “Ana i Vlade Divac”.

Čišćenje je izvršeno u saradnji sa MZ Bezdan. Tom prilikom su pored smeća na kupalištu pronađene i 4 tromblonske mine koje su izvađene i uklonjene uz intervenciju MUP-a.

Neka Vode budu čiste – Bezdan