U skupštini Srbije dana 10.02.2020. godine izvršeno je javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine na aktuelnu temu “Kvalitet vazduha u Srbiji”.

Predsednica Narodne skupstine i Odbora za zastitu zivotne sredine, Maja Gojkovic otvorila je ovo javno slusanje, aktivno učešće su uzeli ministra zastite zivotne sredine, gospodina Trivana, i  ministra rudarstva i energetike, gospodina Antica.

Podršku ovom skupu pruzila je Misija OEBS-a u Srbiji i ambasador Andrea Oricio koji je uzeo učešće u diskusiji.

Na ovom skupu prisustvovao je Goran Zelić predsednik Društva podvodnih aktivnosti “Sombor” kao član udruženja “Zelena stolica”.

Ovo udruženje predstavlja mehanizam učešća NVO u donošenju odluka ili zakona i treba da obezbedi staranje o većoj javnosti rada i uticaju zaineresovanih strana u proces donošenja odluka “.

Na sednici su locirani glavni uzročnici zagađenja vazduha u Srbiji i razmatrani su mehanizmi i mere protiv zagađenja vazduha.

Najavljeno je i formiranj posebnog tela koje će koordinirati rad svih državnih organa i obaveštavati javnost o ovom problemu.

Kvalitet vazduha u Srbiji