Рониоци у Великом бачком каналу уместо смећа наишли на гранате

Рониоци у Великом бачком каналу уместо смећа наишли на гранате

БЕЗДАН: Чланови Друштва подводних активности Сомбор, познати по честим акцијама чишћења водотокова у околини, приликом обављања овако друштевно одговорног посла у кориту Великог бачког канала код Бездана, били су немало изненађени. Они су, наиме, покушавајући да у сарадњи с Месном